SZIMULÁCIÓS FUTTATÁS, ELEMZÉS

Szimuláció, a modell futtatása

A modell futásának alapja az idő eseményről eseményre történő előrehaladása, amit számítógépes animáció tesz szemléletessé a modellezésben egyébként nem járatos más elemzők vagy döntéshozók számára is. A szimuláció során az események a közöttük lévő ok-okozati összefüggések és az elemek közötti egyéb kapcsolatok alapján következnek be ugyanúgy, ahogy a valós világban is bekövetkeznének az adott körülmények között. A WITNESS modellben az eseményeket befolyásoló feltételek és maguk az események is lehetnek teljesen determináltak, de működhetnek statisztikai alapon nyugvó valószínűségeken is. Így a WITNESS szimuláció képes a szigorúan meghatározottaktól kezdve a véletleneket is figyelembe vevő sztochasztikus folyamatokig mindenféle folyamatot kezelni, aminek egyik mellékkövetkezménye az, hogy nagy biztonsággal tudunk modellezni és szimulálni pontosan nem ismert, de valószínűsíthető értékek alapján is.

A WITNESS szimuláció másik jellemzője, hogy a modell virtuális valóságában bármilyen ötletet kockázatmentesen kipróbálhatunk. A valóságtól eltérően egy eseménysor akárhányszor megismételhető, és tanulva az előző futásokból, bármilyen más szempontrendszer szerint újra elemezhető.

Elemzés

Szimuláció során nemcsak a folyamat futásának végeredményét kapjuk meg, hanem lehetőség nyílik a modellezett gyártási, logisztikai vagy üzleti folyamat lefutásának dinamikus vizsgálatára is. Kijelezhetők és későbbi elemzésre eltárolhatók a folyamat állapotjellemzőinek (pl. átfutási idők, várakozási idők, kihasználtság, gyártásközi készlet, tárolóhelyigény, költség, energiafogyasztás stb.) pillanatnyi értékei is, ezáltal nyomon követhető azok időbeli alakulása. Az elemzéssel fel tudjuk tárni a folyamatok közti (gyakran rejtett) összefüggéseket, így elkerülhetők a környezet nem megfelelő ismeretéből fakadó téves döntések. A szimulációnak akkor is kiemelkedő jelentősége van, ha a kérdéses folyamat túlságosan bonyolult és áttekinthetetlen, vagy olyan adatokra van szükségünk, amelyekhez valóságos mérésekkel, hagyományos adatgyűjtéssel nem férnénk hozzá.

Beépített statisztikák